PRO SOUTĚŽÍCÍ

Časový plán
PÁTEK / FRIDAY
začátek/start konec/end
7:00 8:24 Drezurní testy soutěž č.2 NS Z – senioři / dressage tests Z class seniors
8:24 8:29 pauza / break
8:29 10:07 Drezurní testy soutěž č.1 NS Z – děti a junioři / dressage tests Z class children and juniors
10:07 10:12 pauza / break
10:12 11:08 Drezurní testy soutěž č.3 NS L – děti a junioři / dressage tests L class children and juniors
11:08 11:50 Drezurní testy soutěž č.4 NS L – senioři / dressage tests L class seniors
11:50 12:00 pauza / break
12:00 12:24 Drezurní testy soutěž č.5 Cena Colafitu NS S – děti a junioři / dressage tests S class children and juniors
12:24 14:00 Drezurní testy soutěž č.6 Cena Colafitu NS S – senioři / dressage tests S class seniors
14:00 14:10 pauza / break
14:10 14:30 Drezurní testy soutěž č.8 Cena Tipsportu NS P – junioři / dressage tests P class juniors
14:30 16:00 Drezurní testy soutěž č.7 Cena Tipsportu NS P – senioři / dressage tests P class seniors
16:00 16:05 pauza / break
16:05 16:35 Drezurní testy soutěž č.9 Cena Středočeského kraje, Masters WAWE dressage tests
16:35 17:05 stavba testu ovladatelnosti soutěž č.1 NS Z děti a junioři / preparation of arena Z class
17:05 17:20 prohlídka pro soutěž č.1 NS Z děti a junioři / reconnaisance Z class children and juniors
17:20 17:30 pauza / break
17:30 19:22 Test ovladatelnosti soutěž č. 1 NS Z děti a junioři / Maneability tests Z class children and juniors
19:37 Dekorování soutěž č. 1 NS Z děti a junioři / Prize giving Z class children and juniors
20:00 Slavnostní večeře / Welcome dinner
SOBOTA / SATURDAY
začátek/start konec/end
7:00 7:15 prohlídka pro soutěž č.10 otevřená soutěž Z / reconnaisance open Z
7:15 7:25 pauza / break
7:25 8:37 Test ovladatelnosti soutěž č.10  OS Z / Maneability test  open competition Z
8:37 8:52 stavba testu ovladatelnosti soutěž č.2 NS Z senioři / preparation of arena Z class
8:52 9:07 prohlídka pro soutěž č.2 NS Z senioři / reconnaisance Z class seniors
9:07 9:17 pauza / break
9:17 10:53 Test ovladatelnosti soutěž č.2 NS Z – senioři / Maneability tests Z class seniors
10:53 11:08 stavba testu ovladatelnosti soutěž NS L / preparation of arena L class
11:08 11:28 Dekorování soutěž č. 2 NS Z senioři a otevřená soutěž Z / Prize giving class Z seniors and open Z
11:28 11:43 prohlídka pro test ovladatelnosti soutěž č.3 a č.4 NS L / reconnaisance L class
11:43 11:53 pauza / break
11:53 12:57 Test ovladatelnosti soutěž č.3 NS L děti a junoři / Maneability tests L class children and juniors
12:57 13:45 Test ovladatelnosti soutěž č.4 NS L senioři / Maneability tests L class seniors
13:45 14:00 stavba testu ovladatelnosti soutěž NS S / preparation of arena S class / Módní přehlídka jezdeckého oblečení / Models
14:00 14:20 Dekorování soutěže č.3 a č.4 NS L / Prize giving L class
14:20 14:35 prohlídka pro test ovladatelnosti soutěž č.5 a č.6 NS S / reconnaisance S class
14:35 14:45 pauza / break
14:45 15:09 Test ovladatelnosti soutěž č.5 Cena Colafitu NS S – děti a junioři / Maneability tests S class children and juniors
15:09 16:45 Test ovladatelnosti soutěž č.6 Cena Colafitu NS S – senioři / Maneability tests S class seniors
16:45 17:00 stavba testu ovladatelnosti soutěž NS P / preparation of arena P class
17:00 17:15 prohlídka pro test ovladatelnosti soutěž č.7 a č.8 NS P / reconnaisance P class
17:15 17:25 pauza / break
17:25 17:45 Test ovladatelnosti soutěž č.8 Cena Tipsportu NS P – junioři / Maneability tests P class juniors
17:45 19:15 Test ovladatelnosti soutěž č.7 Cena Tipsportu NS P – senioři / Maneability tests P class seniors
19:15 19:30 stavba testu ovladatelnosti soutěž Masters / preparation of arena Masters
19:30 19:45 prohlídka pro test ovladatelnosti soutěž č.9 Masters / reconnaisance Masters
19:45 19:55 pauza / break
19:55 20:25 Test ovladatelnosti soutěž č.9 Cena Středočeského kraje, Masters WAWE / Maneability tests Masters
NEDĚLE / SUNDAY
začátek/start konec/end
9:00 9:15 prohlídka pro test rychlosti soutěž č. 5 a č.6 NS S / reconnaisance S class
9:15 9:25 pauza / break
9:25 9:43 Test rychlosti soutěž č.5 Cena Colafitu NS S – děti a junioři / Speed tests S class children and juniors
9:43 10:55 Test rychlosti soutěž č.6 Cena Colafitu NS S – senioři / Speed tests S class seniors
10:55 11:10 stavba testu rychlosti soutěž NS P / preparation of arena P class
11:10 11:25 prohlídka pro test rychlosti soutěž č.7 a č. 8 NS P / reconnaisance P class
11:25 11:35 pauza / break
11:35 11:47 Test rychlosti soutěž č.8 Cena Tipsportu NS P – junioři / Speed tests P class juniors
11:47 12:41 Test rychlosti soutěž č.7 Cena Tipsportu NS P – senioři / Speed tests P class seniors
12:41 13:01 Javier Simon ukázka
13:01 13:16 stavba testu rychlosti soutěž Masters / preparation of arena Masters class
13:16 13:31 prohlídka pro test rychlosti soutěž č.9 Masters / reconnaisance Masters
13:31 13:41 pauza / break
13:41 13:59 Test rychlosti soutěž č.9 Cena Středočeského kraje, Masters WAWE / Speed tests Masters
13:59 14:29 pauza / break
14:29 15:29 Dekorování soutěže č.5 a č.6 NS S, č.7 a č. 8 NS P a č.9 Masters / Prize giving class S,P and M
15:29 15:44 stavba pro Ukázku č. 11 vodiči / preparation of arena Lead rein
15:44 15:54 prohlídka pro Ukázku č. 11 vodiči /reconnaisance Lead rein
15:54 15:59 pauza / break
15:59 16:34 Test ovladatelnosti pro Ukázku č.11 vodiči / Lead rein tests
16:34 Dekorování Ukázky č. 11 vodiči / Prize giving Lead rein